Język / Language:  Polski   English
A- A A+
Wiarygodny Partner
Usługi EKO-INWEST S.A.
EKO-INWEST S.A.

PROJEKT „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE”

INŻYNIER KONTRAKTU W PROJEKCIE "SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE"

Inżynier Kontraktu w projekcie "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" jest osobą wyznaczoną przez Podmiot Publiczny (Województwo Warmińsko-Mazurskie) do koordynacji wykonywania umowy (więcej o projekcie na stronie: orss.pl/Projekty/Wojewodztwo_Warminsko-Mazurskie.

Rolę Inżyniera Kontraktu, zgodnie z zawartą umową pełni Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. z siedzibą w Szczecinie, zaś biuro Inżyniera Kontraktu znajduje się w Olsztynie. Swoje obowiązki Inżynier Kontraktu pełni w okresie od czerwca 2012 r. do końca września 2015 r.

Do głównych zadań Inżyniera Kontraktu należał udział w pracach przygotowawczych związanych z opracowaniem fazy wykonawczej projektu i wyłonieniem Wykonawcy, a następnie należy:
 • zarządzanie projektem,
 • nadzór i realizowanie prac projektowych, usług i robót budowlanych, dostaw objętych projektem,
 • oddanie infrastruktury pasywnej i aktywnej do eksploatacji,
 • rozliczenie umowy o dofinansowanie projektu.
 • Powierzone zadania wykonuje zespół Inżyniera Kontraktu, składający się z wielu specjalistów. Do jego grona zaliczamy m.in.:
  • inspektorów nadzoru robót telekomunikacyjnych,
  • inspektorów nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, drogowych,
  • specjalistów ds. rozliczeń.

Podmioty bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu to:
 • Zamawiający (Województwo Warmińsko-Mazurskie)
 • Wykonawca (Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o.)
 • Inżynier Kontraktu (Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A.)

Biuro Inżyniera Kontraktu jest czynne w godzinach: 7:30 - 15:30 i zlokalizowane jest pod adresem:

ul. Metalowa 3
10 - 603 Olsztyn
tel. +48 89/527 49 75
fax +48 89/526 47 93
biuroik.sspw@eko-inwest.com.pl

Stan zaawansowania Projektu
Postęp realizacji Projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie"

Materiały informacyjne

INFOLINIA

Informacje na temat realizowanych prac w ramach projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii:
+48 89 521 94 38.

Dokumenty

Ciasteczka na eko-inwest.com.pl

Aby zapewnić Państwu najlepsze wrażenia nasza strona używa plików cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo plików cookies, prosimy o ich zablokowanie lub opuszczenie naszej strony.


Więcej informacji